Hvad tilbyder vi?

Hvad tilbyder vi?

Hvem er FC Damsø

FC Damsø er en mellemstor lokal klub med hold lige fra 4 år til seniorer. Klubben er inde i en positiv udvikling på både senior og ungdomsniveau samt for elite og bredde. Arbejdet i klubben er baseret på frivilligt arbejde fra medlemmerne, og langt hovedparten af klubbens ledelse og trænere har en mangeårig tilknytning til klubben. Der bliver lagt stor vægt på ungdomsafdeling i klubben, dette mener vi er vejen frem, men tiden er også inde til at vi igen skal blande os i toppen på seniorsiden.

Klubben er i gang med at lægge en linje for ungdomsholdene, hvor der bliver lagt vægt på udvikling, både fodboldmæssigt og socialt. Udover at spille fodbold, så bliver der lagt vægt på det sociale sammenhold i ungdomsafdelingen, det er vigtigt at man har det godt sammen på holdet, samt på tværs af holdene.

Hvorfor blive sponsor i FC Damsø?

FC Damsø har over 300 medlemmer. Dertil kommer forældre, bedsteforældre, søskende, venner og ikke mindst alle de frivillige hjælpere, som alle har deres gang i klubben. Der er således mulighed for at nå ud til en stor gruppe af Vanløses borgere, når man er sponsor i FC Damsø, hvor der i løbet af en weekend i Vanløse Idrætspark ofte er omkring 1.000 mennesker forbi klubben. Desuden har vores hjemmeside i gennemsnit 250 besøgende om dagen, og alle sponsorer vises.

Et sponsorat er støtte til foreningslivet! Dit navn og logo på brystet af fx et hold er med til at skabe rammerne for en succesfuld klub. Et velfungerende foreningsliv er med til at engagere pigerne og give dem sunde interesser.

Alle sponsorer:
  • Bliver præsenteret på klubbens hjemmeside
  • Få sit logo med på klubbens tøj eller banner.
  • Få mulighed for at promovere sit firma ved klubbens arrangementer

Desuden udløser alle sponsorater på over kr. 5.000 tilbud om deltagelse i mindst 2 årlige arrangementer, så man får lidt igen og mulighed for at møde klubbens øvrige sponsorer.